Hlubčická brána, Krnov - admin. část a společný vstup

Hlubčická brána, Krnov - restaurace

Městské IC v Katovně, Jeseník

Interiér rodinného domu, Osikov

Klientská hala VZP, Chomutov

Vstup Veletržního paláce, Praha

Byt, Čechova 1249/8, Jeseník

Byt, Boženy Němcové, Jeseník