Nabídka služeb

* konzultace urbanistického a architektonického konceptu

* urbanistické návrhy

* individuální architektonické návrhy

* studie interiérů

* visualizace, grafické návrhy a přípravy marketingové prezentace

* technické konzultace stavebního řešení

* zpracování dokumentace pro územní souhlas a územní rozhodnutí

* zpracování dokumentace pro ohlášení stavby a pro stavební povolení

* zpracování dokumentace pro výběr dodavatele

* zpracování dokumentace pro provádění stavby

* autorské dozory

* asistenci při výběru dodavatele

* provádění technického dozoru investora

* tržní oceńování nemovitostí

* stanovení místně obvyklého nájemného

finanční analýzy

* inspekce nemovitostí pro zájemce o koupi nemovitosti