Profil

Zaměřuji se převážně na architektonické návrhy staveb, případně urbanistické studie a návrhy interiérů. Mé vlastní návrhy jsem schopen pro klienty rozvinout z formy konceptu až po dokumentaci pro realizaci, včetně zajištění inženýrské činnosti a stavebního povolení. Na rozsáhlejších projektech spolupracuji s profesními specialisty a případně s externími projekčními týmy.

Navrhuji řešení příznivá pro život - mým cílem je navrhnout zdravý životní prostor, který budete mít rádi vy i vaše okolí, odpovídající vašim finančním možnostem. Pracuji proto vždy v dialogu s vámi, s ohledem na vaše preference. U pozemku či stávající stavby se vždy snažím nalézt jedinečné a hodnotné vlastnosti, které je možné v návrhu využít a dále rozvinout. Díky kombinaci profese architekta i stavebního inženýra tvořím nejen esteticky sladěné koncepty, ale i provozně a technicky proveditelná, dlouhodobě funkční a spolehlivá řešení. Promyšlené efektivní dispozice prostoru, tvar a správná orientace stavby vůči světovým stranám a optimální technická řešení minimalizují pořizovací i následné provozní náklady.

Během mé dlouholeté praxe jsem pracoval na velkém množství rozsáhlých mezinárodních projektů i na řadě menších staveb. Zkušenosti jsem získával od renomovaných architektů, stavebních inženýrů, oborových specialistů, ale i jako správce budov. Vždy se mi potvrdilo, že koncept je zásadní pro veškeré finanční náklady v průběhu životnosti stavby - na kvalitním konceptu stavby se nevyplatí šetřit.