Profil

Zaměřuji se na zpracování architektonických a urbanistických návrhů, na návrhy interiérů a na rozvíjení vlastních konceptů až do fáze realizace stavby. Ke každé zakázce přistupuji individuálně, komplexně s cílem nalézt pro klienta nejvhodnější řešení. Klientům naslouchám, respektuju jejich požadavky, rozvíjím jejich představy a sny. 

Během mé praxe jsem se podílel na velkém množství rozsáhlých mezinárodních projektů i na řadě menších staveb. Zkušenosti jsem získával od kolegů renomovaných architektů, stavebních inženýrů i oborových specialistů.

Snažím se vždy nalézt a klientovi doporučit řešení, která jsou příznivá pro život, komerčně úspěšná. Díky kombinaci zkušeností architekta a stavebního inženýra jsem schopen zajistit, aby navrhovaná řešení byla nejen estetická, ale aby byla i technicky proveditelná, naprosto funkční a dlouhodobě spolehlivá, to vše při minimalizaci pořizovacích a zejména provozních nákladů.

Na rozsáhlejších projektech spolupracuji s externími projekčními týmy a profesními specialisty.