Úvod

Zaměřuji se zejména na zpracování architektonických a urbanistických návrhů, na návrhy interiérů a na rozvíjení vlastních konceptů až do fáze realizace stavby. Ke každé zakázce přistupuji individuálně a komplexně s cílem nalézt pro klienta nejvhodnější řešení. Klientům naslouchám, požadavky respektuji. 

Během mojí několikaleté praxe jsem se podílel na rozsáhlých mezinárodních projektech i na řadě malých individuálních staveb. Snažím se nalézat řešení, která jsou komerčně úspěšná a vytvářet prostředí příznivá pro život. 

Díky kombinaci několikaletých praktických zkušeností v oblasti stavebních izolací, v oboru stavební fyziky a díky zkušenostem při navrhování staveb - řešení prostoru, použití materiálů a barev, jsem schopen zajistit, aby navrhovaná řešení byla nejen esteticky citlivá, ale aby byla i technicky naprosto funkční, dlouhodobě spolehlivá a to vše při minimalizaci pořizovacích a zejména provozních nákladů.

Na rozsáhlejších projektech spolupracuji s externími projekčními týmy a profesními specialisty.