Profil

Zaměřuji se na architektonické návrhy staveb, urbanistické studie, návrhy interiérů, od fáze konceptu až po realizaci.

Snažím se vždy nalézt a klientovi doporučit řešení, která jsou příznivá pro život a zároveň komerčně úspěšná. Díky kombinaci zkušeností architekta a stavebního inženýra jsem schopen zajistit, aby navrhovaná řešení byla nejen esteticky sladěná, ale i technicky proveditelná, funkční a dlouhodobě spolehlivá, to vše při minimalizaci pořizovacích a zejména provozních nákladů.

Během mé praxe jsem se podílel na velkém množství rozsáhlých mezinárodních projektů i na řadě menších staveb. Zkušenosti jsem získával od kolegů renomovaných architektů, stavebních inženýrů i oborových specialistů.

Na rozsáhlejších projektech spolupracuji s externími projekčními týmy a profesními specialisty.